Algemene voorwaarden

 

Algemeen

De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt. Onder Handen Shiatsu is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen. Onder Handen Shiatsu is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk gestopt en wordt de overeenkomst ontbonden.

 

Betalingsvoorwaarden

Na de behandeling ontvang je een betaalverzoek per bank, deze kan direct voldaan worden of uiterlijk binnen 7 dagen. De factuur wordt per mail verstuurd

 

Annulering

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren afgezegd worden, daarna wordt de behandeling in rekening gebracht.

 

Geheimhouding

Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Onder Handen Shiatsu en de cliënt voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

 

Klachtenprocedure

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn. Mocht er zich een klacht of onenigheid voordoen, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat de behandelaar altijd zal handelen vanuit zijn/haar professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling.

U kunt uw klacht ook per e-mail indienen naar Lotty Luiten via onderhandenshiatsu.nl

U ontvangt een bevestiging van ontvangst zodra de email gelezen is. Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken beantwoord worden.

 

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kunt u volgens de nieuwe regelgeving Wkkgz contact opnemen met een klachtenfunctionaris. U kunt daarvoor de procedure volgen die beschreven staat op de website van mijn beroepsvereniging: https://www.shiatsuvereniging.nl/therapeut/klachtenprocedure

 

Verantwoordelijkheid cliënt

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van hem/ haarzelf. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden gemeld. Onder Handen Shiatsu wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over medicatie, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen of voor de behandeling belangrijke relevante informatie.
Contra-indicaties: Griep, Koorts, Open wonden, Nog niet geheelde littekens na een operatie, Algemene infectieziekten, Ontstekingen, Ernstige vaatziekten, Trombose, Besmettelijke (huid)ziekten, Ziekten met een verhoogde stofwisseling, Alcohol- en drugsverslaving, Eerste drie maanden van zwangerschap (na de derde maand aanbevolen).
Indien er tijdens een anamnese, voorafgaande aan een behandeling, niet of onjuist wordt ingelicht over een bovenstaande contra-indicatie kan de behandelaar niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten gevolge van een uitgevoerde Shiatsubehandeling of massage.