Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling of over mij als therapeut ga ik graag met je in gesprek hierover. Wanneer we er samen niet uitkomen kan je een klacht indienen via de klachtenprocedure van Shiatsu Vereniging Nederland. Zie deze link naar de: klachtenprocedure

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kan er melding worden gedaan bij de S.C.A.G. (Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). De S.C.A.G. is een erkende en onafhankelijke Wkkgz geschilleninstantie. 

Als therapeut ben ik via SVN (Shiatsu Vereniging Nederland) aangesloten bij de SCAG. Hiermee voldoe ik aan de eis die gesteld is in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  

   

   

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Voor klachten en geschillen in de complementaire zorg. Zie www.scag.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Zie www.rbcz.nu